Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, διερευνά τις δυνατότητες υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου μέσω διδασκαλίας εξ αποστάσεως, για το διάστημα που οι δια ζώσης εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα έχουν διακοπεί. Θα υπάρξουν σύντομα πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις.