Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών την Παρασκευή 28/2 θα παραμείνει κλειστή λόγω μυοκτονίας που θα διενεργηθεί στο κτήριο.

Εκτάκτως η θυρίδα εξυπηρέτησης φοιτητών αντί της Παρασκευής θα λειτουργήσει την Πέμπτη την ίδια ώρα 10.30-13.30.