Το φροντιστηριακό μάθημα της Οικονομικής των Επιχειρήσεων την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, θα ξεκινήσει στις 10.00 στην αίθουσα Αγγελοπούλου.