Παρακαλούνται όλες/οι οι φοιτήτριες/ες να γραφούν στα eclass των μαθημάτων που θα παρακολουθήσουν, ώστε να ενημερώνονται συνεχώς για τις λεπτομέρειες και τις όποιες αλλαγές. Έναρξη μαθημάτων 5/10/2020

 

Διευκρινίζεται ότι για για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές θα υπάρξει ξεχωριστή ανακοίνωση.