1. Στατιστική : Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου, ώρα 16:00 – 18:00, Αίθουσα Ευριπίδου 14, 3ος όροφος
  2. Οικονομική Ιστορία : Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου, ώρα 16:00 – 18:00, Αίθουσα Ευριπίδου 14, 3ος όροφος
  3. Οικονομική Θεωρία : Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου, ώρα 16:00 – 18:00, Αίθουσα Ευριπίδου 14, 3ος όροφος