Αγαπητές φοιτήτριες, Αγαπητοί φοιτητές,

Όσοι φοιτητές προπτυχιακού επιπέδου ενδιαφέρεστε να εκπονήσετε Πρακτική Άσκηση με πιθανή ημερομηνία έναρξης το Μάρτιο του 2021 μπορείτε να δείτε το πλήρες σώμα της παρακάτω:

Εκ μέρους της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.

30-10-20_Praktiki_Prokiriksi_20-21