Λόγω ασθένειας, οι διαλέξεις στο μάθημα «Αναπτυξιακή Χρηματοοικονομική» θα ξεκινήσουν την Τρίτη 15/10/2019. Οι διαλέξεις της 01/10 και 8/10 αναβάλλονται και θα αναπληρωθούν με νεότερη ανακοίνωση.

 

Επίσης, για την έναρξη των μαθημάτων «Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη» και «Οικονομικά της Τεχνολογίας» θα ενημερωθείτε με επόμενη ανακοίνωση.