Σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση στο μάθημα “Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου”, την Πέμπτη 17/03, 17:00-19:00 στην Αίθουσα Παπαρρηγοπούλου.