Σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του Φροντιστηρίου “Λογιστική Ι” και για τα δυο τμήματα τη Δευτέρα 16/01, ώρα 16:15 – 18:00, στην Αίθουσα Αγγελοπούλου.