Σας ενημερώνουμε ότι η αναπλήρωση του μαθήματος “Ιστορία Οικονομικών Θεωριών”, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 02/06 στην Αίθουσα 12.