Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του φροντιστηρίου “Οικονομική Ανάλυση του Χρήματος και της Πίστης” δε θα πραγματοποιηθεί σήμερα 4-12-2017, 16.00-19.00 στην Αίθουσα Παπαρρηγοπούλου.

Σχετικά με την αναπλήρωση του μαθήματος θα ενημερωθείτε σε επόμενη ανακοίνωση.