Το μάθημα της Μάκρο Ι την Πέμπτη 19/10/2017 δεν  θα πραγματοποιηθεί