Το μάθημα ‘Οικονομικά της Εργασίας’ και οι ώρες γραφείου δε  θα γίνουν τη Δευτέρα 11.12.2017. Η ημέρα αναπλήρωσης του μαθήματος θα  γίνει κατόπιν συνεννοήσεως και θα  γνωστοποιηθεί στο eclass του μαθήματος.