Η διάλεξη της  Τρίτης 9 Ιανουαρίου αναβάλλεται λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε συνεδρίαση εκλεκτορικού σώματος του ΕΚΠΑ.

Η συνάντηση θα αναπληρωθεί την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου ή την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου σε ώρες που δεν θα υπάρχουν άλλα μαθήματα του 3ου έτους.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση μόλις οριστούν οι ώρες και η αίθουσα.