Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του μαθήματος Στατιστική Ι δε θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24/11/2017.

Θα υπάρξει ανακοίνωση σχετικά με την αναπλήρωση του μαθήματος.