Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του μαθήματος Στατιστική Ι δε θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20/10/2017.

Θα υπάρξει ανακοίνωση σχετικά με την αναπλήρωση του μαθήματος.