Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του μαθήματος “Στατιστική Ι” δε θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 31/5/2018