Την Παρασκευή  08/06 το μάθημα δεν  θα  πραγματοποιηθεί

Αντί αυτού, θα έχω ώρες γραφείου, Παρασκευή 08/06, 10:00-12:00.