Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του μαθήματος Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση τμ. Β’ της Τρίτης 10/01/2017, δε θα διεξαχθεί.