Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του μαθήματος Στατιστική Ι τμ. Α’ στις 28-11-2018 αναβάλλεται. Η αναπλήρωση θα πραγματοποιηθεί 3/12/2018 14.00-17.00 στην Αίθουσα Αγγελοπούλου (Αριστείδου 11).