Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 28/11 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα στα Χρημ. Υποδείγματα. Το μάθημα την Παρασκευή (30//11) θα πραγματοποιηθεί κανονικά.