Σας ενημερώνουμε ότι η διάλεξη του μαθήματος “Εισαγωγή στην Οικονομική Ιστορία” για το Τμήμα Β’ δε θα πραγματοποιηθεί σήμερα 23/05/2016 λόγω ασθένειας της διδάσκουσας.