Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα της Δευτέρας 21/03 για το Τμήμα Β, και το μάθημα της Τρίτης 22/03 για το Τμήμα Α δεν θα πραγματοποιηθούν.