Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα Μάκρο ΙΙ για το Τμήμα Α, δεν θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 27/03 και την Τετάρτη 29/03. Το Φροντιστήριο του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί κανονικά.