Σας ενημερώνουμε ότι, την Παρασκευή 7/11/14, δε θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία του μαθήματος Πολιτικής Οικονομίας της Κοινωνικής Πολιτικής.

 

Αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει ύστερα από συνεννόηση με τη διδάσκουσα.