Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα “Στατιστική Ι” δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 06/04.