Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα της Λογιστικής ΙΙΙ για την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω της απεργίας των ΜΜΜ. Το πρώτο μάθημα της Λογιστικής ΙΙΙ θα πραγματοποιηθεί στις 7 Οκτωβρίου σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Για την ημερομηνία έναρξης των φροντιστηρίων θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση.