Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου η διάλεξη του μαθήματος ”Μετακευνσιανά Οικονομικά” δε θα πραγματοποιηθεί λόγω της απεργίας των Μ.Μ.Μ.

 

Ο διδάσκων Γ. Αργείτης