Η αυριανή διάλεξη (Τρίτη 18-12-2018) της Στατιστικής Ι του Ι.Κ. Μπασιάκου, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω διοικητικών υποχρεώσεων του διδάσκοντα. Το μάθημα της Πέμπτης θα πραγματοποιηθεί κανονικά.