Καλούνται οι παρακάτω φοιτητές να προσέλθουν αυτοπροσώπως (ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο) στην θυρίδα του Τμήματος Αριστείδου 11 στην αίθουσα Αγγελοπούλου την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 09.30 π.μ. ακριβώς.

Προσκομίζοντας 1) Μια φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας 2) Πιστοποιητικό διαγραφής ή αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης 3) Φωτοτυπία ταυτότητας

 

 

 

 


 

Στην ενότητα downloads θα βρείτε τα έγγραφα με τα ανακοινωθέντα ονόματα που έλαβαν μεταγραφή