Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα την 23η Δεκεμβρίου 2019 θα διεξαχθούν κανονικά.

 

Τα μαθήματα με το νέο έτος θα ξεκινήσουν την 7η Ιανουαρίου 2020 (διακοπές Χριστουγέννων: 24η Δεκεμβρίου 2019 έως και 6 Ιανουαρίου 2020).