Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την από 13-2-2020 Απόφαση Συγκλήτου του ΕΚΠΑ την 21η Φεβρουαρίου 2020 δε διεξάγονται μαθήματα ή εξετάσεις διότι εορτάζεται η επέτειος της κατάληψης του κτηρίου της Νομικής από φοιτητές το 1973.
Διευκρινίζεται ότι όλες οι Υττηρεσίες του Ιδρύματος λειτουργούν κανονικά.