Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος “Στατιστική Ι” (Τρίτη 09/02/2016 και ώρα 19:00-21:00) θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

 

Τμήμα Α’: Α-Λ στις Αίθουσες 9,10,11,12 (5ος όροφος, Νέο Κτίριο Μ.Θ.Ε. είσοδος Μασσαλίας)

Τμήμα Β’: Μ-Ω στις Αίθουσες 1,2 (1ος όροφος, Νέο Κτίριο Μ.Θ.Ε. είσοδος Μασσαλίας)