Σας ενημερώνουμε ότι στα έγγραφα του μαθήματος στο e-class, φάκελος “Αίτηση συμμετοχής”, έχουν αναρτηθεί δύο αρχεία. Ένα αρχείο excel με την αίτηση που πρέπει να συμπληρώσετε για να παρακολουθήσετε τα εργαστηριακά μαθήματα, και ένα αρχείο pdf με σχετικές οδηγίες. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής της αίτησης είναι η Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017.

Μέχρι την Πέμπτη θα έχουν αναρτηθεί οι προβαθμολογήσεις όλων των λογιστικών που εξετάστηκαν τον Σεπτέμβριο του 2017 και θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους σχετικούς βαθμούς αν είχατε εξεταστεί κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.