Οι δηλώσεις θα υποβληθούν μέσω web, από την ιστοσελίδα http://my-studies.uoa.gr

– Προκειμένου οι φοιτητές να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να αποκτήσουν το σχετικό λογαριασμό (username και password), από τη διεύθυνση
http://webadm.uoa.gr και ακολουθώντας τους συνδέσμους “Αίτηση Νέου Χρήστη” , “Προπτυχιακοί φοιτητές”.

– Οδηγίες για την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων μπορείτε να βρείτε στον site του Τμήματος στον σύνδεσμο «Ανακοινώσεις» → «Χρήσιμα Έγγραφα»

 

Προθεσμία Δηλώσεων
Από 10/05/2016 έως 31/05/2016 (έως 24.00μμ)

 

Διευκρινήσεις
– Οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν μέσω web όλα τα μαθήματα του εξαμήνου τα οποία θέλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν. Την τελική ευθύνη δήλωσης μαθημάτων την έχει ο ενδιαφερόμενος φοιτητής και μόνο. Μαθήματα που δεν δηλώθηκαν, δεν μπορούν να εξετασθούν και δεν αναγνωρίζεται οποιαδήποτε προαγωγική βαθμολογία.

Προσοχή: Μετά το περάς της καταληκτικής ημερομηνίας (και μέσα σε διάστημα 3 ημερών )των δηλώσεων μαθημάτων ο κάθε φοιτητής ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙ την ορθότητα
της δήλωσής του μέσα από τον σύνδεσμο «Ιστορικό Δηλώσεων». (Το Ιστορικό δηλώσεων δεν
είναι ενεργό όταν το σύστημα δέχεται δηλώσεις)

– Μετά και από αυτό το διάστημα ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΤΟΣ.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Προσοχή! Πρέπει να υπάρχει πλήρης αντιστοίχιση δηλώσεων μαθημάτων-συγγραμμάτων(My-Studies) και της δήλωσης συγγραμμάτων (Εύδοξος).

– Αυτόματη δήλωση μαθημάτων δε θα γίνεται σε καμία περίπτωση από τη Γραμματεία.

– Έχει ενεργοποιηθεί η αναβαθμολόγηση μαθημάτων (από το 4ο έτος και μέχρι 6 μαθήματα στο σύνολο των ετών φοίτησης)

– Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που ο κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώσει, εξαρτάται από το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκεται, ως εξής:

Από 1ο μέχρι και το 8ο εξάμηνο φοίτησης– μέχρι 8 μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου

Από 9ο εξάμηνο και μετά – μέχρι 20 μαθήματα Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου

 

– Οι φοιτητές μπορούν να μεταβάλλουν τη δήλωσή τους όσες φορές επιθυμούν μέχρι τη λήξη της περιόδου των δηλώσεων. ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ!