Προθεσμία Δηλώσεων

Από 01/05/2015 έως 24/05/2015

 

Διευκρινήσεις

Οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν μέσω του my-studies όλα τα μαθήματα στα οποία θέλουν να εξεταστούν. Την τελική ευθύνη δήλωσης μαθημάτων την έχει ο ενδιαφερόμενος φοιτητής και μόνο.

Μαθήματα που δεν δηλώθηκαν, δεν μπορούν να εξετασθούν και δεν αναγνωρίζεται οποιαδήποτε προαγωγική βαθμολογία.

 

Προσοχή: Μετά το περάς της καταληκτική ημερομηνίας (και μέσα σε διάστημα 3 ημερών) των δηλώσεων μαθημάτων, ο κάθε φοιτητής ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙ την ορθότητα της δήλωσής του, μέσα από το σύνδεσμο «Ιστορικό Δηλώσεων».
(Το ιστορικό δηλώσεων δεν είναι ενεργό όταν το σύστημα δέχεται δηλώσεις)

Μετά και από αυτό το διάστημα ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ ΚΑΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

Προσοχή! Πρέπει να υπάρχει πλήρης αντιστοίχιση δηλώσεων μαθημάτων (My-Studies) και της προγενέστερης δήλωσης συγγραμμάτων (Εύδοξος).

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

Έχει ενεργοποιηθεί η αναβαθμολόγηση μαθημάτων (μέχρι 6 μαθήματα στο σύνολο των ετών φοίτησης).

 

Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που ο κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώσει, εξαρτάται από το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκεται, ως εξής:

– 1ο εξάμηνο φοίτησης: μέχρι 8 μαθήματα Εαρινού εξαμήνου
– Από 2ο εξάμηνο και μετά: μέχρι 20 μαθήματα (10 χειμερινού και 10 εαρινού).

 

Οι φοιτητές μπορούν να μεταβάλλουν τη δήλωσή τους όσες φορές επιθυμούν μέχρι τη λήξη της περιόδου των δηλώσεων.

ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ!