Καλούνται, σύμφωνα με τις αποφάσεις με αριθμό Πρωτοκόλλου:Φ.152/146360/Α5 και Φ.153/142567/Α5 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οι επιτυχόντες οι οποίοι εισήχθησαν ως Αλλοδαποί-Αλλογενείς-Κύπριοι και απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. μη Ελληνικής καταγωγής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ για το παν/κό έτος 2019-2020, να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στην θυρίδα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στην οδό Αριστείδου 11 (ισόγειο), Τετάρτη 25.09.2019 Παρασκευή 27.09.2018 εως Δευτέρα 30.09.2019 (ώρες 10.30 – 13.00).