Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των δικαιούχων μετεγγραφής για το ακαδημαίκό έτος 2016-17 θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 18/01 και την Παρασκευή 20/01 στην θυρίδα της Γραμματείας του Τμήματος ,Αριστείδου 11 και ώρα 10:30 έως 13:00.

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης
2.Φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητας (όσοι δεν την έχουν καταθέσει)
3.Μία (1) φωτογραφία
Για την εγγραφή από άλλο πρόσωπο ,απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη από
διοικητική αρχή ή ΚΕΠ

 

Δικαιούχοι Μετεγγραφής