Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος “Μικροοικονομική ΙΙ” για το εαρινό εξάμηνο 15-16, θα πραγματοποιηθεί σε δύο τμήματα (Α-Λ & Μ-Ω).