Σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές που ανήκουν στο 1ο Τμήμα θα εξεταστούν στις αίθουσες του 5ου, ενώ εκείνοι που ανήκουν στο 2ο Τμήμα θα εξεταστούν στις αίθουσες του 7ου.