Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις «Οδηγίες εφαρμογής της με Αρ.Πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα»  και προς αποφυγή συνάθροισης προσώπων, η Γραμματεία θα εξυπηρετεί τους φοιτητές και κάθε ενδιαφερόμενο ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά (email) και τηλεφωνικά (τα στοιχεία αναφέρονται και στον σύνδεσμο “επικοινωνία” στον ιστότοπο του Τμήματος).

 

 

Screenshot 1