Η διδασκαλία του φροντιστηριακού μαθήματος της Οικονομικής των Επιχειρήσεων θα ξεκινήσει την Τετάρτη 1η Νοεμβρίου, ώρα 10.00-12.00, στην αίθουσα Αγγελοπούλου.