Σας ενημερώνουμε ότι το 1ο μάθημα “Λογιστικής IV” θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου, στις 16:00, στο Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών, στην αίθουσα 11 και σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Για αυτή την εβδομάδα δεν θα χρησιμοποιήσουμε τους υπολογιστές του εργαστηρίου. Χρήση των υπολογιστών του εργαστηρίου από εσάς μπορεί να γίνει αφού έχει προηγηθεί η αίτηση συμμετοχής σας στο μάθημα.

Η πρώτη μας λοιπόν επικοινωνία στο πλαίσιο του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί στις 4/10/2017, στις 4 το απόγευμα στην αίθουσα 11 όπως αναφέρει το πρόγραμμα, με θέματα συζήτησης το περιεχόμενο του μαθήματος και τη διαδικασία συμμετοχής στο μάθημα. Για την ημερομηνία έναρξης των εργαστηρίων θα ενημερωθείτε μετά την αποδοχή της σχετικής από εσάς αίτησης.

Ενημερώνουμε ότι 6 ώρες την εβδομάδα το μάθημα διδάσκεται στο εργαστήριο πληροφορικής. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την αποτελεσματική παρακολούθηση των μαθημάτων να έχετε επιτύχει στα μαθήματα Λογιστική Ι και Λογιστική ΙΙ. Τα περισσότερα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στο εργαστήριο πληροφορικής χρησιμοποιώντας λογιστικό πρόγραμμα σε προσωπικό υπολογιστή. Επειδή η χωρητικότητα του εργαστηρίου είναι περιορισμένη, θα ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες του μαθήματος και τον τρόπο συμμετοχής σας στα εργαστήρια, από τους διδάσκοντες στην αίθουσα, αλλά και μέσω ανακοινώσεων στο e-class.

Κατ’ επέκταση, η είσοδός σας στο εργαστήριο για χρήση των υπολογιστών θα γίνει αφού υποβάλλετε σχετική αίτηση και γίνει αποδεκτή.