Όσοι αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση σε φορέα υποδοχής σε ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα στην Ελλάδα είτε πλήρους ή μερικής απασχόλησης, είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των ημερίδων-εργαστηρίων της Πρακτικής Άσκησης.

Οι ημερίδες πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη από τις 18-10-2018 στην Ευριπίδου 14, 6ο όροφος, Αίθ. Θεωρίας και ώρα 1-3μμ. 

Είναι υποχρεωτικό οι φοιτητές ή φοιτήτριες να κάνουν την εγγραφή τους στο eclass της Πρακτικής Άσκησης. 

Επιπλέον είναι υποχρεωτικό οι φοιτητές ή φοιτήτριες να εξετάσουν τον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακού Επιπέδου ώστε να δουν ότι πληρούν όλες τις προυποθέσεις