Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του μαθήματος Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι θα ξεκινήσει τη Τρίτη 13 Οκτωβρίου.

Ο Διδάσκων

Δ. Καινούργιος