Σας ενημερώνουμε ότι οι Δηλώσεις Μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2016-17 ξεκινάνε τη Δευτέρα 28/11/2016 και λήγουν την Κυριακή 18/12/2016. 

 

Οι Δηλώσεις Μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://my-studies.uoa.gr

 

 

Οι φοιτητές που φοιτούν στο 1ο έως και το 8ο εξάμηνο, μπορούν να δηλώσουν μέχρι 8 μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου.

Οι φοιτητές που φοιτούν στο 9ο εξάμηνο και πάνω, μπορούν να δηλώσουν μέχρι 10 μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου.

 

Διευκρινίσεις:
– Οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν μέσω web όλα τα μαθήματα του εξαμήνου τα οποία θέλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν. Την τελική ευθύνη δήλωσης μαθημάτων την έχει ο ενδιαφερόμενος φοιτητής και μόνο. Μαθήματα που δεν δηλώθηκαν, δεν μπορούν να εξεταστούν και δεν αναγνωρίζεται οποιαδήποτε προαγωγική βαθμολογία.
– Προσοχή: Μετά το περάς της καταληκτικής ημερομηνίας (και μέσα σε διάστημα 3 ημερών) των δηλώσεων μαθημάτων ο κάθε φοιτητής ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙ την ορθότητα της δήλωσής του μέσα από τον σύνδεσμο «Ιστορικό Δηλώσεων». Το Ιστορικό δηλώσεων δεν είναι ενεργό όταν το σύστημα δέχεται δηλώσεις. Μετά και από αυτό το διάστημα ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ ΚΑΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΤΟΣ.
– Αυτόματη δήλωση μαθημάτων δε θα γίνεται σε καμία περίπτωση από τη Γραμματεία.
– Έχει ενεργοποιηθεί η αναβαθμολόγηση μαθημάτων (μέχρι 6 μαθήματα στο σύνολο των ετών φοίτησης)
– Οι φοιτητές μπορούν να μεταβάλλουν τη δήλωσή τους όσες φορές επιθυμούν μέχρι τη λήξη της περιόδου των δηλώσεων. ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ!

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

– Προσοχή: Πρέπει να υπάρχει πλήρης αντιστοίχιση δηλώσεων μαθημάτων (my-studies) και της προγενέστερης δήλωσης συγγραμμάτων (Εύδοξος).