• Οι δηλώσεις θα υποβληθούν μέσω web, από την ιστοσελίδα http://my-studies.uoa.gr

• Προκειμένου οι φοιτητές να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να αποκτήσουν το σχετικό λογαριασμό (username και password), από τη διεύθυνση http://webadm.uoa.gr και ακολουθώντας τους συνδέσμους “Αίτηση Νέου Χρήστη” – “Προπτυχιακοί φοιτητές”.

• Οδηγίες για την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων μπορείτε να βρείτε στον site του Τμήματος στον σύνδεσμο «Ανακοινώσεις» → «Χρήσιμα Έγγραφα»

 


Προθεσμία Δηλώσεων

Από 09/05/2019 έως 29/05/2019 (έως 23.59μμ)


Διευκρινίσεις


 

• Οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν ΜΟΝΟΝ μέσω web όλα τα μαθήματα του εξαμήνου τα οποία παρακολουθούν και θέλουν να εξεταστούν. Την τελική ευθύνη δήλωσης μαθημάτων την έχει ο ενδιαφερόμενος φοιτητής και μόνο. Μαθήματα που δεν δηλώθηκαν, δεν μπορούν να εξετασθούν και δεν αναγνωρίζεται οποιαδήποτε προαγωγική βαθμολογία.

• Προσοχή: Μετά το περάς της καταληκτικής ημερομηνίας των δηλώσεων μαθημάτων ο κάθε φοιτητής ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙ την ορθότητα της δήλωσής του μέσα από τον σύνδεσμο «Ιστορικό Δηλώσεων» (σημείωση: το ιστορικό δηλώσεων δεν είναι ενεργό όταν το σύστημα δέχεται δηλώσεις).

• Μετά και από αυτό το διάστημα ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.

• Αυτόματη δήλωση μαθημάτων δε θα γίνεται σε καμία περίπτωση από τη Γραμματεία.

• Έχει ενεργοποιηθεί η αναβαθμολόγηση μαθημάτων (μέχρι 6 μαθήματα στο σύνολο των ετών φοίτησης)

• Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που ο κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώσει, εξαρτάται από το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκεται, ως εξής:
            • Από 1Ο μέχρι και το 8ο εξάμηνο φοίτησης– μέχρι 8 μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου
            • Από 9ο εξάμηνο και μετά – μέχρι 20 μαθήματα Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου.