Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα που διεξάγονται από Εντεταλμένους Διδασκαλίας θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 25/02/2016.