Σας ενημερώνουμε ότι εργαστήρια του μαθήματος “Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και την Επεξεργασία Πληροφοριών” ξεκινούν τη Δευτέρα 16/10/2016.

 

Τα διαθέσιμα τμήματα είναι τα εξής:

Εργαστήριο 1: Δευτέρα 12:00-15:00, Σόλωνος 57, 3ος όροφος, πτ. Μασσαλίας

 

Εργαστήριο 2: Δευτέρα 12:00-15:00, Ευριπίδου 14, 6ος όροφος

 

 

Εργαστήριο 3: Δευτέρα 15:00-18:00, Ευριπίδου 14, 6ος όροφος

 

 

Εργαστήριο 4: Δευτέρα 18:00-21:00, Σόλωνος 57, 3ος όροφος, πτ. Μασσαλίας

 

 

Εργαστήριο 5 : Δευτέρα 18:00-21:00, Ευριπίδου 14, 6ος όροφος

 

 

Εργαστήριο 6: Τρίτη 10:00-13:00, Σόλωνος 57, 3ος όροφος, πτ.

Μασσαλίας

 

 

Εργαστήριο 7: Τρίτη 19:00-21:00, Ευριπίδου 14, 6ος όροφος

 

 

Εργαστήριο 8: Τετάρτη 09:00-12:00, Σόλωνος 57, 3ος όροφος, πτ. Μασσαλίας

 

 

Εργαστήριο 9: Τετάρτη 10:00-13:00, Ευριπίδου 14, 6ος όροφος

 

 

Εργαστήριο 10: Τετάρτη 12:00-15:00, Σόλωνος 57, 3ος όροφος, πτ. Μασσαλίας

 

 

Εργαστήριο 11: Τετάρτη 18:00-21:00, Ευριπίδου 14, 6ος όροφος

 

 

Εργαστήριο 12: Πέμπτη 10:00-13:00, Ευριπίδου 14, 6ος όροφος

 

 

Εργαστήριο 13: Παρασκευή 12:00-15:00, Σόλωνος 57, 3ος όροφος, πτ. Μασσαλίας

 

 

Εργαστήριο 14: Παρασκευή 12:00-15:00, Ευριπίδου 14, 6ος όροφος

 

 

Εργαστήριο 15: Παρασκευή 15:30-18:00, Ευριπίδου 14, 6ος όροφος

 

 

Εργαστήριο 16: Παρασκευή 18:00-21:00, Σόλωνος 57, 3ος όροφος, πτ. Μασσαλίας

 

 

Οι εγγραφές στα εργαστήρια γίνονται μόνο μέσω του eclass. Προκειμένου να παρακολουθήσετε το εργαστήριο και να μπορέσετε να εξεταστείτε σε αυτό θα πρέπει να κάνετε εγγραφή σε ένα από τα παραπάνω τμήματα.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Για την εγγραφή σε ένα εργαστήριο επιλέγετε το εργαστήριο που επιθυμείτε από τις ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ, και πατάτε στο βελάκι με λεζάντα Εγγραφή (τελευταία στήλη δεξιά). Κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να είναι εγγεγραμμένος σε ένα μόνο εργαστήριο. Αφού εγγραφείτε για να ελέγξετε ότι η εγγραφή σας έχει πραγματοποιηθεί μπορείτε να πάτε πάλι στις ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ και να δείτε ότι δεν έχετε δικαίωμα εγγραφής σε άλλο τμήμα, ενώ δίπλα στο εργαστήριο που έχετε επιλέξει πλέον εμφανίζεται το κείμενο «(η ομάδα μου)».