Σας ενημερώνουμε ότι το Φροντιστήριο του μαθήματος Μίκρο Ι θα ξεκινήσει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.